Hva skjer i Sogndal: Museum/Utstillinger

Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten er ei privat stifting oppretta av Den Norske Turistforening, International Glaciological Society, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitutt, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Føremålet med Norsk Bremuseum er å samle, skape og spreie kunnskap om brear og klima. Stiftinga si verksemd omfattar naturvitskaplege og kulturhistoriske fagfelt. Bremuseet syner samspelet i naturen og mellom natur og menneske - gjennom avansert filmteknikk, interaktive modellar og dine eigne eksperiment med ekte bre-is. Norsk Bremuseum er for det nyfikne mennesket.

By
Sogndal
Sted
Norsk Bremuseum

Kommentarer

  1. #2 Innlegg fra Kailin

    There's a sceert about your post. ICTYBTIHTKY

  2. #1 Innlegg fra India

    I will be putting this dalzzing insight to good use in no time.