Hva skjer i Oslo: Foredrag / Konferanser

NORSK ASTROLOGISK FORENING

Onsdag 19. mai: Avslutning, sosialt samvær på Asylet-kafèen.

Alle er velkommen til en uformell prat om astrologi.

Kl. 19.00 Kafe Asylet - Grønland 28 - vis a vis Grønland T-bane.

By
Oslo
Sted
Kafe Asylet

Kommentarer

 1. #6 Innlegg fra Brandice

  That's a moreebrdak-l. Great thinking!

 2. #5 Innlegg fra Yelhsa

  We need a lot more inihgsts like this!

 3. #4 Innlegg fra Alexavia

  QuotesChimp often see underwriters as a complete, without variation among providers, the coverages they feature, or the rates they bill The the fact is just the opposite. Underwriters come in numerous dimensions and kinds and, as we will find, several tactic company in occasionally simply different modes.

 4. #3 Innlegg fra Kimberly

  Dear Melon: Congradulations!! Haven't checked your site for a while. Can't bevliee you have already got a baby. It was great that you decided to be a full-time mom. I really enjoy spending time with my daughter and watch her grow and develop day by day. Yet, I suffered minor depression after being prisoned with the baby for too long without having time to rest, relax and have fun. Now I hire a part-time nanny to come over to the house to help me out so I can take a break or have lunch with friends once for a while. I'm sure you will be a wonderful mom. Just don't exhaust yourself. Sometimes, grandparents can be good resources, too.Take care,Patty

 5. #2 Innlegg fra Sergio

  Takk for svaret ditt, Heikki! Vi er klar over og glade for at du og dere er med oss i denne kpeman. All stf8tte vi kan fe5 er verdifull.Du ber oss om e5 gjf8re en jobb vi mener myndighetene burde gjort; finne ut av hvor mange som ikke kan betale gjengs leie. Som du vet, er de fleste av oss eldre mennesker, ikke fe5 med sviktende helse. Min MS, f.eks, er ikke lett e5 drasse opp pe5 barrikadene. Derfor me5 vi sette ve5r lit til det by-dekkende kontoret som ne5 er etablert i Bydel Frogner og det informasjonsarbeidet Helse- og velferdsetaten arbeider med. Problemet her er tiden. Det ser ut til e5 bli vanskelig e5 fe5 alt pe5 plass og i funksjon ff8r f8ksa faller ved nytte5r. Derfor har vi bedt KRD, regjering og storting initiere frys i leiene inntil kartlegging er foretatt, informasjon og hjelpeordninger er pe5 plass. Aksjonsgruppen har lf8pende kontakt med leder av kontoret, og vil holde deg orientert om framdriften. Politikk sies e5 ve6re det muliges kunst. Saken ve5r ser ut til e5 ve6re umulig, dessverre. Likevel nekter vi e5 gi opp he5pet. -Takk for at du ogse5 viser he5p!!! Magnhild Meltveit Kleppa uttalte pe5 TV2-nyhetene den 26. juli at vi har hatt ti e5r til e5 omre5 oss, dvs finne annet husve6re og flytte. En av flere grunner til at folk i regulerte leiligheter ikke har flyttet, er at de har tillit til myndighetene. Denne tilliten er ne5 ganske tynnslitt. Jeg vi avslutte med et sitat fra ett av spf8rreskjemaene jeg har sendt ut til medlemmer av Aksjonsgruppen og fe5tt tilbake. Det er et eldre ektepar som svarer pe5 spf8rsme5l om hvordan de opplever situasjonen. Han skriver: Horribel og utenkelig etter alt slit. Vi overtok jo Norge som en nedbrent askehaug. Ff8rst arrestert av tyskerne. Se5 ligge langs norskekysten og rense den for miner. Hun tilff8yer: Dette er min mann som jeg passer 24 timer i df8gnet uten en fridag pe5 de siste 6 e5r + hjertefeil og diabetes som jeg sliter med. Jeg vet ikke, Heikki. Tror du det er mulig e5 fe5 Stortingets flertall til e5 forste5 at disse, og flere, bf8r fe5 beholde sine hjem uten e5 bli fattige og uten e5 bli gjort til klienter? Med vennlig hilsen Anne

 6. #1 Innlegg fra Ellen

  Unparalleled accuracy, unequivocal calrtiy, and undeniable importance!